Varför man ska ha en logotyp

Om du funderar på att skaffa en logotyp, tänk då på följande. Din logotyp ÄR ditt företag. Din logotyp representerar oavsett sammanhang dig, ditt företag och företagets hela verksamhet – dygnet runt. När du eller någon representant för ditt företag inte är på plats ska företagets logotyp berätta för nya och gamla kunder vilken verksamhet ditt företag driver samt varför de ska välja just er.

Vad en logotyp är

Logotypen visar företagets själ. Den är egentligen företagets namn satt i ett speciellt utvalt typsnitt. Ibland är detta typsnitt unikt framtaget för ett företags logotyp. Typsnittets tjocklek, spärrning och färg är också fastställda. Ofta ingår en unik symbol, speciellt framtagen för företaget och dess affärsidé. I dagligt tal säger man ofta logo eller logga istället för logotyp. Företagsmärke är också ett annat namn.

Din logotyp ÄR ditt företag

Alla företag, stora som små måste har en ”image” gentemot sina kunder och leverantörer. En image kan vara medvetet framtagen eller inte, men den finns alltid där. Man skulle kunna säga att en image är lite som ett rykte. ”Ryktet” är den bild omvärlden har av ett företag. Det kan vara starkt eller svagt, positivt, negativt eller neutralt och uppstår genom personlig kontakt med representanter för företaget, besökslokaler, visitkort, korrespondens, annonsering eller företagets webbplats.
Är imagen ogenomtänkt och bristfällig och ryktet dåligt är det risk att företaget inte syns, att det helt enkelt försvinner i mängden. Om imagen istället är genomtänkt och målmedvetet framtagen är mycket vunnet. Logotypen bidrar till en stor del av företagets image. Och hur potentiella kunder ser på företaget. Om kunden tycker att imagen ser bristfällig ut är risken stor att kunden redan i ett tidigt skede väljer att gå till en konkurrent istället.

Skillnaden mellan en bra och en dålig logotyp

En bra logotyp är enkel. Så enkel att alla lätt kan uppfatta och känna igen den. Den är unik och genomtänkt och den säger någonting om företagets verksamhet.
Den har oftast 2-3 färger men ska även fungera att tryckas i svartvitt. Den ska kunna presenteras i såväl små som stora format utan att tappa i kvalitét, på allt från visitkort till stora utomhusskyltar. Nästa steg är att applicera logotypen på företagets korrespondensmaterial. Det kallas för att ta fram en grafisk profil. Det innebär att logotypen nu finns på företagets visitkort, brevpapper, korrespondenskort, kuvert, fakturor, annonser, broschyrer och andra trycksaker.
Just kvalitét brukar vara det som skiljer en bra logotyp från en dålig, alltså skillnaden mellan framgång och katastrof. Det svåra med att ta fram en bra logotyp är just att få den enkel utan att för den sakens skull göra avkall på kvalitén.

Det är inte dyrt med en professionell logotyp

För att förstå det arbete som måste läggas ner för att ta fram en bra och professionell logotyp kan det vara bra att känna till hela processen.

Som första steg tar kreatören in information om företaget för att få en representativ bild av företagets själ och verksamhet. I nästa steg hämtar kreatören in kompletterande information från andra källor. Exempelvis om företagets konkurrenter, vad verksamheten går ut på och branschen i övrigt. I tredje steget tar kreatören fram skisser och arbetar utifrån dem med beställaren. När diskussionen är klar tar kreatören fram ett original eller ett korrektur som får godkännas av beställaren. Det är hela denna process som kostar då man tar fram en professionell logotyp.

Många företag, speciellt mindre företag faller lätt i fällan och spar in på kostnaderna genom att själva ta fram sin logotyp. Ett misstag som kan komma att kosta mångfaldigt mer, än vad en professionell logotyp skulle ha kostat från början. Detta i form av bristande kundunderlag.

Ett sista argument för att du ska skaffa en logotyp till ditt företag

Hela poängen med en logotyp är att allt som kommer från företaget andas samma image och själ. Företagsnamnet blir lätt att känna igen och lätt att komma ihåg. Kom ihåg att reklam handlar om upprepning, så missa inte chansen att synas. För syns man inte så finns man inte…

Jag är intresserad! Jag vill fylla i en kostnadsfri intresseanmälan